1. SZKOLENIA  BHP
  2. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BHP
  3. ANALIZA I SPORZĄDZENIE DOKUMENTU OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
  4. USTALANIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU PRZY PRACY ORAZ SPORZĄDZANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI
  5. OPRACOWYWANIE INSTRUKCJI BHP NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH PRACY

  6. POMOC W REALIZACJI NAKAZÓW I DECYZJI WYDANYCH PRZEZ PIP, PIS, STRAŻ POŻARNĄ

  7. DORADZTWO W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW ORAZ ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ PPOŻ.